Partij


Speciaal voor alle Amelanders is er een onafhankelijke politieke partij ’Ameland´82’ die zich richt op eilandzaken. Ameland´82 staat midden in de Amelander gemeenschap en voert een open en eerlijke eilandpolitiek die voor iedereen aanspreekbaar is!

 

Samen willen we een belangrijke positieve bijdrage leveren aan het beleid van het eiland zodat alle bewoners op een veilige, prettige manier op ons eiland kunnen blijven wonen en werken en waarmee ook onze kinderen een bestaanszekere toekomst kunnen opbouwen.

 

Onze bijdrage willen we vergroten door mee te doen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad, het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid, het samenwerken met andere partijen, het bespreekbaar maken en verdedigen van politieke standpunten en het organiseren van thema - en/of informatie-avonden. Maar dit alles kunnen wij niet alleen. Uw steun en uw stem zijn daarbij dan ook hard nodig!

 

Het gaat om gemeentepolitiek en dus om vele beslissingen die op Ameland zelfstandig genomen kunnen en moeten worden. Allemaal zaken die u en ons direct of indirect aangaan. Wordt daarom ook lid en kies - met ons verkiezingsprogramma - voor een sterke, toekomstgerichte en duurzame eilandpolitiek.