Politiek


Moties.

Als raadslid zijn er diverse mogelijkheden om mede raadsleden en/of het college te bewegen actie te ondernemen. Dat kan onder meer via een motie.

Vragen voor het vragenhalfuurtje

Bij iedere raadscommissievergadering is het mogelijk om vragen in de dienen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Hier de door ons ingediende vragen.

Amendementen.

Om bestaande voorstellen aan te passen kunnen raadsleden amendementen indienen. Hier de door ons ingediende amendementen.

Mening van Ameland '82

Soms hebben wij behoefte om onze mening over actuele zaken te verduidelijken. Dat doen wij onder onder de kop "Opinie".