Moties


Download
Beleidsnotitie bedrijfswoningen en personeelshuisvesting.
Om de problemen rond de personeelshuisvesting op te kunnen lossen en de gemeenteraad van Ameland de gelegenheid te geven hierover gezamenlijk te debatteren is het nodig om deze beleidsnotitie op de agenda te zetten.
2022-06-27MotieBriefA6Rabobank.pdf
Adobe Acrobat document 252.2 KB
Download
Parkeerbeleid Ameland
In 2014 is de mogelijkheid voor het opnemen van voorschriften ten aanzien van parkeren uit de bouwverordening gehaald. Deze hadden opgenomen moeten worden in de bestemmingsplannen via beleid, maar dat is nooit gebeurt. Deze motie moet er toe leiden dat er parkeerbeleid komt, zodat alle bestemmingsplannen voorzien kunnen worden van eisen ten aanzien van onder meer parkeren.
2022-05-30MotieBriefA12Parkeerbeleid.pdf
Adobe Acrobat document 301.0 KB
Download
AOW koppelen minimumloon
Verzoek aan het college om een brief te sturen naar de Tweede Kamer en het Kabinet voor de koppeling van de AOW aan het minimumloon.
2022-03-29MotieAOWkoppeling.pdf
Adobe Acrobat document 253.5 KB
Download
Kinderhartchirurgie UMCG
Motie om te komen tot het behoud van de afdeling kinderhartchirurgie in het Universitair Medisch Centrum te Groningen (UMCG).
2022-02-28MotieUMCG.pdf
Adobe Acrobat document 254.5 KB
Download
Risico Analyse Stelp
Motie met het verzoek aan het college om te komen tot een gedegen en uitgebreide risico analyse voor de aanbesteding van de realisatie van de nieuwe Stelp.
2021-07-19MotieStelpRisico.pdf
Adobe Acrobat document 251.6 KB
Download
Klacht en onderzoek Leefbaarheid
Motie, naar aanleiding van een klacht door een burger, om te komen tot een onderzoek naar de aantasting van natuur en milieu. Het doel is om een halt toe te roepen aan deze schadelijke ontwikkelingen.
2021-04-26MotieLeefbaarheid.pdf
Adobe Acrobat document 243.0 KB
Download
Wijziging Wetsvoorstel Decentrale Rekenkamers
Motie voor een brief naar de Tweede Kamer waarin wordt aangegeven het de gemeenteraad van Ameland het niet geheel eens is met de voorgestelde wetswijziging.
2020-07-20MotieRekenkamers.pdf
Adobe Acrobat document 243.3 KB
Download
Motie van Afkeuring aankoop grond Edes
Motie van afkeuring aangaande de aankoop van de grond van de heer Edes aan de Polderweg te Nes.
2005-11-14MotieVanAfkeuringKwestieEdes.p
Adobe Acrobat document 240.7 KB
Download
Recontructieplan Dorpen Ameland
Motie om te komen tot uitwerking en financiële onderbouwing van de reconstructieplannen van de 4 dorpen op Ameland.
2004-03-01MotieVanOrdeReconstructieplan.
Adobe Acrobat document 306.7 KB
Download
Onderzoek Toeristenbelasting
Motie voor een onderzoek naar de grondslag van de toeristenbelasting voor de sectoren waarvoor een onredelijke verzwaring van het tarief kan optreden.
2000-11-06MotieToeristenbelasting.pdf
Adobe Acrobat document 315.9 KB
Download
Personeelshuisvesting Ameland
Door het vaststellen van de gewijzigde huisvestingsverordening in december 2021 is het bijna niet meer mogelijk om panden op te komen voor het vestigen van personeel. Om de ondernemers te ondersteunen bij het oplossen van de huisvestingsproblemen voor personeel wil de gemeenteraad van Ameland meer inbreng in dit collegeproces.
2022-05-30MotieBriefB1Personeelshuisvest
Adobe Acrobat document 258.4 KB
Download
Kadastrale grenzen
Bouwvlakken en onderliggende percelen zijn vaak niet gelijk aan de eigendomsgrenzen en/of kadastrale grenzen. Hiermee het verzoek om dit probleem te onderzoeken en te komen met verbetervoorstellen. De bouwpercelen Tiemanshiem 7 en 9 te Buren dienen als onderzoekscasus.
2022-03-29MotieTiemanshiemMolenaar.pdf
Adobe Acrobat document 255.5 KB
Download
Motie van afkeuring
Motie van afkeuring in verband met het niet toetsen aan het beleid snippergroen zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Ameland in relatie tot de grondruil reconstructieplan 2019.
2022-03-29MotieAfkeuring.pdf
Adobe Acrobat document 245.5 KB
Download
Europese Aanbesteding Stelp
Motie om te komen tot een definitief bouwbudget, ontwerp, sluitende begroting en kredietvoorstel voor de bouw van de nieuwe stelp alvorens met een Europese aanbesteding te beginnen.
2022-02-28MotieStelp.pdf
Adobe Acrobat document 253.4 KB
Download
Aanpassing Frequentie Borstonderzoek
Motie richting staatssecretaris van Volksgezondheid om de tijdsinterval van het periodiek borstonderzoek niet te verhogen van 2 jaar naar 3 jaar.
2021-05-17MotieBorstonderzoek.pdf
Adobe Acrobat document 251.5 KB
Download
Onderzoek bij ouders Herinvoering Schoolzwemmen
Motie die het college oproept tot het doen van onderzoek onder ouders naar de herinvoering van het schoolzwemmen. Dit te rapporteren aan de raad, zodat de raad een besluit kan nemen over de herinvoering.
2021-03-29MotieZwemles.pdf
Adobe Acrobat document 241.9 KB
Download
Speelveldje en Skatebaan Ballum
Motie voor een onderzoek naar sport- en spelvoorzieningen met speelveldje en skatebaan in het plangebied Roosdunen ten behoeve van de jeugd in Ballum.
2006-10-23MotieOverEenSpeelveldjeBijRoos
Adobe Acrobat document 244.0 KB
Download
Aankoop Vuurtoren
Motie om te komen tot de aankoop en wederopenstelling van de vuurtoren.
2004-08-30MotieVuurtoren.pdf
Adobe Acrobat document 251.9 KB
Download
Woningbouw Buren
Motie voor spoedig onderzoek en planvorming om te komen tot woningbouw in Buren.
2002-08-26MotieWoningbouwBuren.pdf
Adobe Acrobat document 290.1 KB