Moties


Download
Beleidsnotitie bedrijfswoningen en personeelshuisvesting.
Om de problemen rond de personeelshuisvesting op te kunnen lossen en de gemeenteraad van Ameland de gelegenheid te geven hierover gezamenlijk te debatteren is het nodig om deze beleidsnotitie op de agenda te zetten.
2022-06-27MotieBriefA6Rabobank.pdf
Adobe Acrobat document 252.2 KB
Download
Parkeerbeleid Ameland
In 2014 is de mogelijkheid voor het opnemen van voorschriften ten aanzien van parkeren uit de bouwverordening gehaald. Deze hadden opgenomen moeten worden in de bestemmingsplannen via beleid, maar dat is nooit gebeurt. Deze motie moet er toe leiden dat er parkeerbeleid komt, zodat alle bestemmingsplannen voorzien kunnen worden van eisen ten aanzien van onder meer parkeren.
2022-05-30MotieBriefA12Parkeerbeleid.pdf
Adobe Acrobat document 301.0 KB
Download
Personeelshuisvesting Ameland
Door het vaststellen van de gewijzigde huisvestingsverordening in december 2021 is het bijna niet meer mogelijk om panden op te komen voor het vestigen van personeel. Om de ondernemers te ondersteunen bij het oplossen van de huisvestingsproblemen voor personeel wil de gemeenteraad van Ameland meer inbreng in dit collegeproces.
2022-05-30MotieBriefB1Personeelshuisvest
Adobe Acrobat document 258.4 KB