Opinie


Nabeschouwing.

Eind 2019 viel de coalitie uiteen. Tijdens de raadsvergadering van 23 maart 2020 werd verwezen naar deze nabeschouwing.

Gemaakte afspraken moeten we respecteren, een volledige horeca voor Qurios is op dit moment niet mogelijk.

Ameland ‘82 ziet lang gekoesterde wens in vervulling gaan.

Zorg op Ameland Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van de gemeente Ameland over de zorg van Augustus 2018 wordt gesproken over de nieuwbouw van de Stelp.

Ameland ‘82 wil stabiel bestuur voor Ameland.